Památky východní Moravy - www.pamatky-vm.cz Uherskohradišťsko Vsetínsko Zlínsko Kroměřížsko
Památky východní Moravy - www.pamatky-vm.cz
Přidat do Oblíbených stránek Nastavit jako výchozí stránku Nápověda A. D.   
    
 HLEDÁNÍ:
VÁŠ ROZCESTNÍK A PORTÁL ZLÍNSKÉHO KRAJE
| PAMÁTKY | KULTURA | TURISTIKA | DOPRAVA | OBCE & MĚSTA |
| ROZCESTNÍK | WEBKAMERY | FIRMY | ČLENĚNÍ KRAJE | O KRAJI |
Mapa regionu
   KM - KROMĚŘÍŽ
   UH - UHERSKÉ HRADIŠTĚ
   ZL  - ZLÍN
   VS  - VSETÍN
 

   Památky Zlínského kraje

 Seřadit památky podle:
 - abecedy       
 - typu   


                            HLEDÁNÍ

 

  Obce & města Zlínského kraje

Obce & města Zlínského kraje:
B C D F H CH J
K L M N O P R
S Š T U V Z Ž
 
  Napište nám...
  Prameny a literatura
  Statistika návštěvnosti
  Spolupráce a poděkování
  Přidat objekt, památku...
  Zasílání novinek ze serveru
  O portále
 
 
CÍRKEVNÍ A SAKRÁLNÍ PAMÁTKY
 Cisterciácký klášter - VELEHRAD 

        Na počátku 13. století z iniciativy olomouckého biskupa Roberta byl založen první cister. klášter na Moravě. Skutečným fundátorem kláštera byl moravský markrabí Vl. Jin. Kolem dvou zavřených, téměř čtvercových dvorů, komplex jednopatrových budov. Fasáda členěna nízkou podezdívkou, v severním traktu budovy fasáda členěna podloženými pilastry s kompositní hlavicí. Přízemí prolomeno 1 x 4 okenními osami, okna pravoúhlá se šambránou s okrajovou lištou. V oknech vsazené mříže. První patro o 1 + 4 okenních osách, okna pravoúhlá se šambránou s okrajovou lištou. Nad okny zalamované a segmentově tvarované návojové římsy, pod nimi reliéf mušle. Nad hlavicemi pilastrů probíhá zalomená profilovaná římsa. Jižní trakt členěn podezdívkou, z které vyrůstají oběžné lesénové rámy. Přízemí prolomeno 1 + 2 slepými + 2 slepými + 6 okenními osami, okna pravoúhlá s návojovou parapetní římsou. Kolem oken jednoduché lišty. Asymetricky umístěný portál pravoúhlý s profilovaným ostěním, flankován polopilíři s rytými rámy se závěsy květů. Polopilíře ukončeny kompositní hlavicí z volut a festonů. Na osu vchodu mohutný klenák s motivem penízků navazuje na tvarovaný neúplný fronton bohatě profilovaný. Na osu portálu nízký segmentově tvarovaný štít s mělkou nikou, v ní reliéf Madony. První patro o 12 okenních osách, okna pravoúhlá, kolem oken šambrána s okrajovou lištou. Nad okny probíhá jednoduchá kordonová římsa, nad ní pás s triglyfy. Podstřešní profilovaná římsa nese střechu mansardovou. Zahradní trakt o 12 okenních osách, okna pravoúhlá, kolem oken šambrána s okrajovou lištou.
        Kolem hlavního nádvoří tříkřídlá jednopatrová budova se dvěma nárožními kruhovými baštami. Vnitřní fasáda členěna dvěma dvoupatrovými risality. Fasáda členěna pilastry, na bočních traktech lesénové rámy. Přízemí prolomeno 2 + 1 pravoúhlým vchodem s kamenným ostěním s nadsvětlíkem x jedním + jedním vchodem půlkruhově zaklenutým s klenákem ve vrcholu + jedním portálem x jedním portálem v risalitech. Přízemí prolomeno dvěma + 1 + 11 + 2 + 4 okenními osami, okna pravoúhlá se šambránou s okrajovou lištou a návojovou parapetní římsou. První patro o 5 + 1 + 1 + 1 + 5 + 12 + 1 + 1 + 1 + 4 okenních osách, okna pravoúhlá se šambránou s okrajovou lištou s návojovou parapetní římsou. Boční risalit členěn v přízemí rýhovanou omítkou, na osu prolomen portál zaklenutý stlačeným segmentem s klenákem ve vrcholu. V klenáku iniciály M O R S a rytý letopočet 1 7 6 9 . U portálu patníky.
        Po obou stranách vstupu podložené pilastry s římsovou hlavicí zdobené motivem pletence se závěsem květů. Na pilastrech úsek kládí s triglyfy a kapkami. Kladí nese nízký neúplný volutový fronton, uprostřed na nízkém volutovém soklu zdobeném kapkami kartuš s dvěma erby. Přízemí odděleno od 1. patra kordonovou římsou, na níž spočívají pilastry s římsovou hlavicí. Risalit prolomen v 1. patře 4 okenními osami, okna pravoúhlá se šambránou s okrajovou lištou s ušima a patkou, s návojovou nadokenní a parapetní římsou, spočívající na konsolách, ve vrcholu okna mušle. V parapetu obdélné vpadliny. Druhé patro rovněž o 4 okenních osách, okna pravoúhlá se šambránou s okrajovou lištou. Na pilastrech spočívá kladí s tryglyfy a patkami. Střední část risalitu završena trojúhelníkovým frontonem, uprostřed reliéf Božího oka. Podstřešní profilovaná římsa nese střechu mansardovou s 5 + 2 + 5 mansardami. Budova prelatury se středním risalitem členěna pilastry s římsovou hlavicí, prolomena dvěma symetricky umístěnými bočními vchody půlkruhově zaklenutými, s profilovanou archivoltou a klenákem ve vrcholu. Přízemí členěno nízkou podezdívkou prolomeno 2 + 1 + 1 + 2 okenními osami, okna pravoúhlá, se šambránou a okrajovou lištou. Na osu risalitu prolomen pravoúhlý portál s kamenným profilovaným ostěním, přístupný jedním stupněm, v nadpraží segmentově tvarovaná římsa, pod ní výplň s vegetabilním dekorem. Na římse v nadpraží pololežící okřídlené puttu s rozvinutou blanou na levé ruce. První patro prolomeno 1 + 2 + 3 + 1 okenní osou, okna pravoúhlá se šambránou s okrajovou lištou. Nad pilastry probíhá kladí s tryglyfy. Risalit završen nízkou attikou, z níž vyrůstá dvoupatrový volutový štít, členěný pilastry, na nich spočívá trojúhleníkový fronton s bočními křídly. Druhé patro štítu završeno segmentově vypjatou římsou. Podstřešní profilovaná římsa nese střechu mansardovou s dvěma mansardami. Místnosti valeně zaklenuté, pole dělené pasy se styčnými lunetami.

Památky východní Moravy
2001-2020  Památky východní Moravy - www.pamatky-vm.cz. E-mail: info@pamatky-vm.cz
Design a www aplikace stránek:  Martin Zvonek
Všechna autorská práva k obsahu jsou vlastnictvím jejich majitelů