Památky jihovýchodní Moravy - hlavní stránka

 + PAMÁTKY
 +
 TURISTIKA
 +
KULTURA
 +
OBCE & MĚSTA

HLEDÁNÍ NA SERVERU:            

  Zaniklý hrad  Hrad Zuvačov (Komňa) 
Přidat do OblíbenýchTisk této stránkyPoloha památky na mapě E-mail památky

  Oficiální internetové stránky hradu Zuvačov - www.zuvacov.pamatky-vm.cz
 
  Zaniklé hrady > Zuvačov (Komňa)  
Úvodní stránka o památceHistorie hraduStavební vývoj hraduSoučasný stav hraduPoloha hradu

SOUČASNÝ STAV HRADU ZUVAČOV

       Lokalita Hrádek v nadmořské výšce 521 m je oddělena od samotného hřebene úzkou přístupovou šíjí, na kterou se jihovýchodním směrem zvedá nejvyšší bod hřebene, kóta Bučník s andezitovým lomem. Morfologicky ji lze rozčlenit na několik částí; na nejzazším konci ostrožny je situován vlastní hrad, resp. hradní jádro, které má tvar celkem pravidelného oválu o průměru přes 30 m s nápadně vyvýšeným okrouhlým pahorkem o průměru cca 6 m v západní části hradního jádra. Právě v této vyvýšenině na západním okraji hradního paláce stávala mohutná okrouhlá hradní věž, s vnějším průměrem 11 m a vnitřní dutinou 4,5 m.
      Od okrouhlého pahorku hradní věže se plató vrcholové plošiny terasovitě svažuje jihovýchodním a východní směrem. Celé jádro je obehnáno příkopem o šířce téměř 12 m a o hloubce přes 3 m, kolem něhož je z vnější strany nahozen val, vysoký v jihozápadní části téměř 3,5 m, na severovýchodní části přechází v pouhý terénní stupeň. Západním směrem vybíhá směrem k přístupové šíjí menší předhradí na upraveném skalnatém výchozu. Má lichoběžníkovitý půdorys, je delší osou orientováno ve směru západ-východ. Také předhradí je obehnáno příkopem, jehož nejzřetelnější stopy jsou patrné na severozápadní straně. Ve směru přístupu k hradu jsou ve vzdálenosti asi 30 m od valu předhradí v terénu pozorovatelné pozůstatky okrouhlé fortifikace (opevnění) s relikty příkopu na západní straně, v současné době však značně poškozené retantními zásahy (těžba kamene). Dochována je pouze západní a jihozápadní část. Krček výběžku před předhradím přetína1 šíjový příkop (délky 18 m, hloubky 3,5 m).
      Pozůstatky zdiv hradu (konkrétně hradní věže) jsou patrné pouze v hradním jádru na kopci, kde stávala věž. Kvůli nepatrnosti a malým rozměrům povrchových pozůstatků, zdiva nijak nerozdělujeme. 

Gotický hrad z roku 1517 jmenovaný jako pustý. Cca 1,5 km na východ od obce Komňa jsou na kótě 418,7 ( samostatně stojící kopec ) zbytky zřícenin hradu Zuvačov. Na temeni kopce je plošina o průměru asi 30 m, která má na svém západním okraji ( nad přístupovou cestou ) asi o 6 m vyvýšené místo - zbytek po věži ( průměr cca 9 m ), zbytky zdiva jen v kořenech stromu prorostlých - viditelně, jinak vše zasypáno hlínou. Ostatní, o 5 m nižší velká plošina hradu je v terénu zvlněná, pozůstatky po stavbách nejsou však jasné, půdorys se nedá jasně identifikovat. Plošina je o 17 m výše než okolní příkop, který prochází důsledně kolem celého hradiště, příkop je na severu a na jihu ( bočních částech příkopu ) dosti zanešen spadlým kamením, takže jeho hloubka není velká ( 2 - 3 m ). Na západní straně je příkop vytesán ve skále, široký cca 12 n, v pokračování jde (západně) přehradní šíje, dlouhá asi 15 m, za ní následuje další příkop, užší cca 6 m, dále pak přístupová šíje, stáčející se od východu směrem k hradu. Hrad byl postaven z lomového kamene, podle zbytku kamení na místě.

Fotografie jsou z 18. 7. 2001 - foto (c) Martin Zvonek  

 

PŘEHLED FOTOGRAFIÍ:Všechna práva autorů a vlastníků práv vyhrazena. Copyright © 2001-2005 Památky jihovýchodní Moravy - Martin Zvonek