Památky jihovýchodní Moravy - hlavní stránka

 + PAMÁTKY
 +
 TURISTIKA
 +
KULTURA
 +
OBCE & MĚSTA

HLEDÁNÍ NA SERVERU:            

  Zaniklý hrad  Hrad Křídlo 
Přidat do OblíbenýchTisk této stránkyPoloha památky na mapě E-mail památky

  Oficiální internetové stránky hradu Křídlo - www.kridlo.pamatky-vm.cz
 
  Zaniklé hrady > Křídlo  
Úvodní stránka o památceHistorie hraduStavební vývoj hraduSoučasný stav hraduPoloha hradu

HISTORIE HRADU KŘÍDLO

      Hrad Křídlo stával nad vsí Chomýží; svůj název odvozoval od vysunutého křídla protáhlé hory Barvínku, která střežila vstup do údolí Rusavy v Hostýnských vrších. I když první zprávu o hradě máme až z roku 1365, Rodokmen pánu z Cimburkabyl podle stavebních dispozic vybudován asi počátkem 14. století. Významnou úlohu zde hraje i domněnka některých historiků, že hrad byl postaven ve 30. letech 14. století. Jako první historický doložený majitel Křídla se uvádí Vlk z Dobrotic (syn Záviše z Dobrotic). Ten roku 1365 (jako první zpráva o hradě) prodal hrad Křídlo spolu s třetinou Chomýže, částí hradu Chlumu a polovinou Rymic, Vilémovi z Kunštátu. Vilém z Kunštátu vlastnil hrad až do své smrti v roce 1374. V tomto roce hrad zdědil Heralt z Kunštátu (poručník nezletilých dětí), který jej ale ještě téhož roku (1374) prodal Ctiboru Kazkovi z Cimburka a Tovačova (1374-1392). Ten vlastnil i Tovačov a Stražiště. Ctibor Kazka z Cimburka a Tovačova zřejmě provedl na hradě menší stavební úpravy, které ale příliš nezasáhly do původní stavby. O stavebních proměnách a úpravách toho totiž mnoho nevíme. Ctibor Kazka se psal i z Křídla (tj. Ctibor Kazka z Křídla). Po jeho smrti v roce 1392, zdědil hrad jeho syn Předbor z Cimburka. V této době docházelo často ke zporům mezi rodem z Cimburka, kteří vlastnili hrad Křídlo, a mezi rodem z Kunštátu, kteří si podrželi nedaleký hrad Chlum. Ze soudních třenic je známá žaloba Smila z Kunštátu na Předbora z Cimburka: 'že jeho lidé jeho kázáním, ubili mi hajného, že jest ohluchl i dnes je hluch a bez rozumu od toho bití, že nemóž věděti, komu prodal lesy mé před tím bitím'. Po smrti Předbora z Cimburka roku 1417 připadl hrad Křídlo jeho synu, dalšímu z rodu z Cimburka, Ctiboru z Cimburka. Seznam majitelů hradu KřídlaTen vlastnil nejen Křídlo, ale i Jičín, Rožnov a Vsetín. Hrad Křídlo vlastnil Ctibor z Cimburka také až do své smrti roku 1437. V letech 1437 - 1460 společně vlastnili hrad Herburt a Leonart z Bořitova, jinak z Počenic. V roce 1460 zemřel Herburt z Bořitova, takže hrad po něm zdědila jeho žena, poslední majitelka Křídla, paní Markéta (Machna) z Krčmaně. Ta hrad vlastnila až do roku 1480. Kolem roku 1475 se na krátkou dobu zmocnil Křídla jeden z Markétiných věřitelů Albert Kostka z Postupic. Markéta (Machna) z Krčmaně se pro svůj rozmařilý život často dostávala do četných finančních nesnází, z nichž hledala východisko v padělání hodnotných uherských mincí z doby Matyášovi, které prováděla přímo na hradě Křídlo. Je odtud známo na 300 různých druhů padělaných mincí. Padělatelská dílna zde působila asi až do roku 1472. Zánik hradu je zprávami spolehlivě datován mezi roky 1475 - 1481. Koncem 70. let 15. století rozbořila hrad vojska uherského krále Matyáše, v česko-uherských válkách. Při prodeji panství v roce 1481 se hrad připomíná jako zbořeniště. Tehdy prodávala zmíněná Machna rozbořené Křídlo, Brusné se svodobným dvorem a mlýnem a zpustošenou osadu Chlumečnou Janu Vlku z Konecchlumí. Roku 1493 převzal tento majetek Zdeněk z Kokor a po něm Beneš a Albrecht z Hustopečí. Rozbořený hrad Křídlo měl však svůj význam i cenu, o čemž svědčí odhad z roku 1486 na 900 uherských zlatých. Hrad už nebyl nikdy obnoven.

Erb pánů z Cimburka            Zřícenina kolem roku 1980

 

Erb pánů z Cimburka
        Zbytek hradu Křídla kolem roku 1980Všechna práva autorů a vlastníků práv vyhrazena. Copyright © 2001-2005 Památky jihovýchodní Moravy - Martin Zvonek