Památky jihovýchodní Moravy - hlavní stránka

 + PAMÁTKY
 +
 TURISTIKA
 +
KULTURA
 +
OBCE & MĚSTA

HLEDÁNÍ NA SERVERU:            

  Zámek  Zámek Zborovice 
Přidat do OblíbenýchTisk této stránky Oficiální stránky obce (nebo památky) Poloha památky na mapě E-mail památky

  Oficiální internetové stránky zámku Zborovice - www.zborovice.pamatky-vm.cz
 
  Zámky > Zborovice  
Úvodní stránka o památceHistorie zámkuHistorie zborovického erbu (znaku)Současný stav zámkuInformace o obci

SOUČASNÝ STAV ZÁMKŮ VE ZBOROVICÍCH

      Oba zámky ve Zborovicích dnes patří Ústavu sociální péče ve Zborovicích. Starý zámek je barokně upravená patrová trojkřídlá budova na východě objektu, a nový zámek (vila) je také patrový čtyřkřídlý objekt s vnitřním nádvořím. Byl postaven v novogotickém historizujícím stylu. Hrobka (krypta) rodiny Friessů stojí severozápadně od nového zámku. Fotografie objektů jsou samozřejmě rozděleny do tří částí: fotografie starého zámku, fotografie nového zámku a fotografie hrobky (krypty).      Fotografie jsou z 8. 8. 2001Plán zámeckého objektu
Plán nového zámku (vily)


FOTOGRAFIE  STARÉHO  ZÁMKU:

 
Plán fotografií starého zámku
Kliknutím na číslo se zobrazí požadovaná fotografie

  

FOTOGRAFIE  NOVÉHO  ZÁMKU (VILY):

Plán fotografií nového zámku - část 1
Plán fotografií nového zámku - část 2
Kliknutím na číslo se zobrazí požadovaná fotografie

 


KRYPTA (HROBKA) RODINY FRIESSŮ

      Hrobka (krypta) rodiny Friessů stojí asi 100 m západně od nového zámku. Byla postavena vídeňskými staviteli Fellnerem a Hellnerem. Na náhrobních deskách jsou nápisy:


Jonas Friess - Boskovice 1882 Abazzia 28.11.1891
Mathilde Friess 1838 - 1903
Margaret Friess 1894 - 1909
Elisabeth Friess 1900 - 1914
Dr. Heinrich Friess nor. ve Zborovicích 1860 Zem.. ve Zborovicích 1922

Po levé straně nápis Des Architekten Max Fleischer m Wien MDCCCLXXXXII


      Jonáš Friess, byl první majitel Zborovického panství z rodu Friessů. Zemřel 28. listopadu 1891. Jeho syn JUDr. Jindřich Friess měl ve své správě a ve svém nájmu více velkostatků, jako Troubky, Zdislavice, Věžky, Srnov, Bajajku, Dřínov aj. Jonáš Friess a jeho sestra Antonie Redlichová a švagr Redlich se stali významnými cukrovarníky. Založili r.1850 jeden z prvních cukrovarů na Moravě a Redlichovi o něco později cukrovar v Kojetíně. 1881 - 1882 byla vybudována (vystavena) železnice Kroměříž Zborovice, která je dodnes funkční. Dolní budova se připomíná r. 1720 jako vystavěný a obydlený zámek. Sloužila jako kanceláře a byty zaměstnanců. Horní budova, bývalá obývací vila majitelů, byla dostavena r. 1887 vídeňskými staviteli Fellnerem a Hellnerem v renesančním slohu. Hrobka pro rodinné příslušníky byla vybudována r. 1892 ze skutečské žuly a hořického pískovce. Jonáš Friess zemřel 28.11.1891. Jeho syn Jindřich Friess přestoupil v r. 1916 do církve římskokatolické. Syn Dr.Jindřicha Friesse, dr.filosofie Jan Friess, se před okupací v roce 1938 spolu s matkou odstěhoval do ciziny. Majitelé zborovického panství byli němečtí židé. Jonáš Friess koupil panství r. 1850 od Abrahama Poppera spolu se svou sestrou Antonií Redlichovou. Jeho syn Dr. Jindřich Friess přestoupil spolu s celou rodinou v r. 1916 do církve římskokatolické. Syn Dr. Jindřich Friesse, nar. r. 1915, PhDr. Jan Friess, emigroval v r. 1938. Rodina Friessova trávila část roku ve Zborovicích a část roku ve Vídni. Rod Friessú Vlastnil ve Zborovicích větší polovinu všech pozemků v obci včetně lesa. Měl zde rozsáhlý dvůr s cukrovarem (založen v r. 1850), vlastnil dvorec pro výkrm volů v trati Kuče. Zborovicemi protéká potok Lipinka, na kterém stával v dřívějších dobách panský mlýn pod zámkem a u něho několik domů, kterém se říkalo Malá Vídeň. Novou budovu školy (dnes základní škola) nechal postavit na oslavu jubileu 60-ti letého panování Františka Josefa I. majitel panství Dr. Jindřich Friess. 1908 položen základní kámen. 24. května 1909 byly Zborovice povýšeny na městys. 1852 cukrovar založili: Abraham Popper, Jindřich Friess, Antonie Redlichová. Prací kanály budovali italští dělníci z pevného betonu. Jinak všechnu práci vykonávali zaměstnanci tehdejšího cukrovaru ze Zborovic a z okolí. V době řepné kampaně byli zaměstnáváni dělníci z širokého okolí. Byla vybudována úzkokolejná dráha až k Honěticím, kam sváželi řepu i Podstatští (Litenčice).FOTOGRAFIE  KRYPTY:

Plán fotografií krypty ve Zborovicích

Krypta

Krypta

Nástropní malba v interiéru krypty Nástropní malba v interiéru krypty
Interiér krypty Interiér krypty

Rád bych poděkoval Ústavu sociální péče ve Zborovicích za
provedení a otevření prostor zámku i krypty pro naši prohlídku.

Martin Zvonek - autor serveruVšechna práva autorů a vlastníků práv vyhrazena. Copyright © 2001-2005 Památky jihovýchodní Moravy - Martin Zvonek