Památky jihovýchodní Moravy - hlavní stránka

 + PAMÁTKY
 +
 TURISTIKA
 +
KULTURA
 +
OBCE & MĚSTA

HLEDÁNÍ NA SERVERU:            

  Zámek  Zámek Věžky 
Přidat do OblíbenýchTisk této stránky Oficiální stránky obce (nebo památky) Poloha památky na mapě E-mail památky

  Oficiální internetové stránky zámku Věžky - www.vezky.pamatky-vm.cz
 
  Zámky > Věžky  
Úvodní stránka o památceHistorie zámkuSoučasný stav zámkuInformace o obci

HISTORIE ZÁMKU VĚŽKY
Znak obce Věžky

      Věžky se poprvé připomínají v roce 1348; a už v té době (nebo nejpozději v druhé polovině 14. století) stávala ve vsi tvrz, na níž sídlili vladykové z Věžek, připomínaní v letech 1377-1466. Prvním z nich byl Jenčík z Věžek. Tvrz se poprvé připomíná roku 1415. Zpustla před rokem 1464 a vrchnosti se začaly střídat. Tehdy, roku 1464, Smil z Věžek prodal tvrziště ve Věžkách se zahradami a rybníky svému bratru Janovi. Později, za krátkou dobu, však byla tvrz obnovena a v letech 1546-1554 ji vlastnil Petr Stojan z Přestavlk, pak v letech 1555-1568 Zástřizlové a dále Podstatští z Prusinovic. V roce 1619 patřila ves a tvrz evangelíku Václavu Jindřichovi Přepyskému z Rychnburka, který se zúčastnil stavovského povstání. Věžecký statek mu byl sice při pobělohorských konfiskacích ponechán, ale za účast na stavovském povstání z let 1618-1620 musel zaplatit pokutu 3000 tolarů. Vdova po něm statek roku 1638 prodala. Tvrz ve Věžkách se naposledy připomíná v roce 1640 (někdy uváděn rok 1638). Po tomto roce všechny zprávy o tvrzi mizí. Po několikerém střídání vrchnosti koupili v roce 1747 ve veřejné dražbě Věžky uherští šlechtici, bratři Jan Antonín a Leopold Josef Wayayové z Wayay. V roce 1750 založili mezi Věžkami a Vlčími Doly - v místech tvrze barokní panský dvůr, který lid nazval podle jejich jména Bajajkou. Dnes je dvůr součástí hospodářských budov. Z tvrze se nedochovaly žádné pozůstatky.Stará fotografie zámku V letech 1786-1863 vlastnili statek Weissenburkové, kteří v polovině 19. století postavili ve Věžkách (v obci) zámek. Je to nevelká, klasicistní, jednopatrová budova, tvořící cenný článek ve vývoji moravské zámecké architektury 19. století. Weisserburkové v roce 1863 prodali Věžky za 320 000 zl. velkoprůmyslníkovi Abrahamovi Popperovi, Mořici Redlichovi a Jonáši Friesovi (ten vlastnil i zborovice). Zámek se tehdy záhy stal jen příbytkem pro panské úředníky. Toto využití zámek nesl až do roku 1945. Po smrti Poppera a Mořice Redlicha je odevzdána polovina Theodorovi a Gustavovi Redlichovým, povýšeným do stavu šlechtického. Posledními majiteli panství byli Oto a Dr. Felix Redlichovi. V roce 1904 byl postaven Gustavem Redlichem v krásném renesančním slohu kostel, který byl 6.11.1904 vysvěcen. Pod kostelem se nachází hrobka rodiny Redlichů.Starší fotografie zámku

Starší fotografie zámku Věžky


Stará fotografie kostela (kaple)
Stará fotografie Kaple sv. Cyrila a Metoděje


Všechna práva autorů a vlastníků práv vyhrazena. Copyright © 2001-2005 Památky jihovýchodní Moravy - Martin Zvonek